Sistem cu servomecanism și palpator pentru nivel în silozurile înalte

Măsurarea nivelului în silozuri este o provocare căreia am dorit să îi răspundem prin creativitate și efort ingineresc românesc.

Sistemul de evaluare a nivelului în silozuri este compus dintr-un servomecanism cu palpator și dintr-o unitate de prelucrare și afișare.

Servomecanismul, este în construcție robustă, compactă, etanș la praf și rezistent la condiții atmosferice, complet zincat atît exterior-interior cât și fiecare componentă în parte.

Informația drumului parcurs de palpator este prelucrată într-o unitate PLC și afișată pe o interfață color cu grafică sugestivă și touchscreen. La specificarea beneficiarului, se poate afișa ori distanța liberă în siloz ori nivelul de material.

Pentru efectuarea unei evaluări de nivel există două opțiuni de operare:

 • manual: sistemul efectuează un singur ciclu și apoi afișează
 • automat: sistemul efectuează cicluri la nesfârșit cu o pauză prestabilită. După fiecare ciclu se afișează valoarea.

Durata unui ciclu depinde de distanța măsurată din poziția de parcare până la contactul palpatorului cu stratul de material. Viteza ascensională se setează de către furnizor la PIF între 0,2…0,4 m/sec. Aplicația software este proiectată în așa fel încât sistemul de evaluare a nivelului să funcționeze în interblocare cu sistemele de incărcare si de golire a silozului.

Operațiile de încărcare și de golire sunt considerate prioritare și inhibă operația de evaluare a nivelului aducând palpatorul în poziția de parcare. Se evită astfel ca palpatorul și firul de oțel să fie smulse prin îngroparea în material ori antrenarea în curentul de material care se evacuează din siloz.
 Firul de oțel suportă o tensiune longitudinală de circa 100 kg.

Aplicabilitate

 • Pentru silozuri de orice tip de construcție, fără diagonale și fără traverse structurale interioare
 • Densitatea vrac a materialului de măsurat: se va preciza
 • Granulația materialului: fișă granulometrică

Specificații

 • Domeniu de distanță: 30 m, la cerere poate fi alta.
 • Abatere: ±1 cm, pe tot domeniul,
 • Viteza ascensională a palpatorului: 20…40 cm/sec,
 • Afișare: text si grafică pe display color cu touchscreen 7”
 • Alimentare sistem: 230 Vca,
 • Alimentare motor de antrenare: 3×400 Vca,
 • Putere instalată 0,12 kW,
 • Putere nominală: 0,9 kW,
 • Temperatura de funcționare pentru servomecanism: condițiile atmosferice,
 • Temperatura de funcționare pentru unitatea de afișare: +10…+50 C,
 • IP55 pentru servomecanism,
 • IP44 pentru unitatea de afișare,
 • Dimensiunile unității de afișare: 40 x 60 x 20 cm,
 • Dimensiunile de gabarit ale servomecanismului 400x550x120 mm
 • Greutate servomecanism, circa 15 kg, fără cablu de oțel și fără palpator
 • Suprafață la vânt: 0,16 mp.
 • 32 m cablu multifilar de oțel zincat, diametru 1,5 mm, tensiune axială circa 100 kg.
 • Dimensiunile și greutatea palpatorului: se alege conform cu materialul din siloz.

RESTRICȚII ȘI INFORMAȚII PRELIMINARE DE MONTARE

Servomecanismul cu palpator se montează pe orice tip de siloz dacă structura sa de rezistență permite.

!  Locul de montare pe siloz să nu fie pe verticala unde cade șuvoiul de material.

!  Locul de montare să nu aibă cabluri de temperatură aflate la o distanță mai mică de proiecția pe orizontală a înclinației de 15° a cablului de măsură complet desfășurat.

Tabloul electric care conține unitatea de procesare-afișare cu PLC se amplasează în interior, pentru temperaturi pozitive de funcționare. Amplasament vizibil și accesibil de către operator.

Sistemul necesită următoarele cabluri:

 • 3×1,5 alimentare motor
 • 7×1 cablu pentru semnale
 • 4×1 cablu interblocare cu încărcare siloz
 • 4×1 cablu interblocare cu golire siloz

Mai jos schema de ansamblu.

Sistemul nu are certificare ATEX, prin urmare nici servomecanismul și nici unitatea de procesare-afișare nu se montează în zone încadrate cu risc de explozie.

Servomecanismul poate fi montat în afara zonei 2 a unui siloz cu încadrare ATEX D. Prin construcție, toate părțile metalice ale servomecanismului au contact galvanic între ele. Prin măsurile care se vor impune la montare toate părțile metalice se leagă la pământ și nu generează sarcini electrostatice în firul de oțel care pătrunde în siloz

Starea normală a sistemului este cu palpatorul în poziția superioară.

Evoluează către această stare în mod automat în oricare dintre situațiile:

 • terminarea unui ciclu manual
 • începe încărcarea silozului
 • începe golirea silozului

Pentru a diminua riscul ca palpatorul și firul de oțel să fie smulse prin acoperire cu material la umplere ori prin antrenare în curentul de material care se evacuează din siloz, este prevăzut cu borne electrice pentru interblocarea cu sistemele de umplere (elevatoare, benzi) și de golire (clapete, șnecuri, etc) existente ale silozului.